Kulturmiljö och Bevarandeplan

Ystad är berömt och prisat för sin vackra stadskärna och en stor del i det är ett starkt engagemang för kulturmiljön och arkitektoniska särdrag i bebyggelsen.

Vid om-, till- och nybyggnad har fastighetsägaren det huvudsakliga ansvaret att åtgärden sker utan förvanskning av byggnaden enligt gällande lagstiftning. Bygglovsenheten är behjälplig med råd och vägledning både för bygglovspliktiga åtgärder och icke-bygglovspliktiga åtgärder. Det finns en möjlighet att söka bidrag ur Borgs fond för åtgärder kopplade till en byggnads ursprung.

Kontakt

Karl Ekberg
Stadsantikvarie
karl.ekberg@ystad.se
0411- 57 78 52