Digitalt ritningsarkiv

Det digitala ritningsarkivet innehåller kommunens bygglovsritningar. I arkivet på Stadsbyggnadsavdelningen finns även en del vatten- och avloppsritningar samt konstruktionsritningar.

Önskar du beställa ritningar på någon fastighet? Stadsbyggnadsavdelningen har cirka 100.000 ritningar där man kan beställa kopior mot avgift. Det går också bra att besöka Tobaksgatan 11 för att göra en beställning.
Öppettider: mån-tors 10-12, 13-15 och fred 10-12

Gäller det vatten- och avloppsritningar, ventilation eller konstruktionsritningar kan dessa, i de fall det har lämnats in vid bygglov, även beställas här.

Vill man bara titta på ritningar så är det nu möjligt via internet. För att komma åt det digitala bygglovsarkivet behöver du inloggningsuppgifter. Dessa kan du få på Stadsbyggnadsavdelningens expedition på telefon 0411-57 72 30.

Observera att det endast finns bygglovsritningar i det digitala arkivet. Letar du efter konstruktionsritningar eller ritningar över VVS-installationer, ta kontakt med expeditionen.

Till ritningsarkivet

             Ritningsarkiv

Kontakt

Expeditionen
0411-57 72 30

För att få inloggningsuppgifter och hjälp att hitta i vårt digitala ritningsarkiv, kontakta expeditionen under telefontid: mån-tors 10-12, 13-15 och fred 10-12