skrotbil.jpg

Övergivna fordon

Det är alltid fordonsägaren som är ansvarig för sitt fordon.

Om ett fordon är uppställt på fel sätt och stör ordning, säkerhet och miljö har kommunen i vissa fall möjlighet att flytta fordonet från platsen med hjälp av lagen om flyttning av fordon. Kommunen kan i vissa fall även besluta att fordonet ska skrotas.

Om man upptäcker ett fordon, som uppenbart är övergivet eller är ett fordonsvrak, går det bra att kontakta oss så utreder vi ärendet och försöker få tag på ägaren eller när så krävs flyttar fordonet.

Kontakt

Teknisk service
Alf Qvint
Gatuchef
0411- 57 72 03

Felanmälan

Via formuläret här kan du anmäla fel till kommunens Tekniska avdelning. Felanmälan skickas automatiskt till Ystads kommuns ärendehanteringssystem för snabbast möjliga hantering.