Datumparkering

Datumparkering gäller i Ystad året runt måndag till och med lördag mellan klockan 05.00 - 16.00. Söndagar och helgdagar är undantagna.

Vad innebär datumparkering?

Datumparkering innebär att parkering är förbjuden på gatusida med jämna husnummer under jämnt datum. Motsvarande gäller udda nummer under udda datum.

Datumparkering börjarDetta områdesmärke anger att ett område med datumparkering börjar.

Märket gäller fram till den plats där ett slutmärke är uppsatt eller där det på annat sätt framgår att bestämmelserna på märket inte gäller. Tilläggstavlan under vägmärket visar vilka tider parkeringsförbudet gäller.

 

 

Datumparkering upphörDetta slutmärket anger att området med datumparkering upphör.

 

 

 

Observera att inom ett område kan det finnas andra bestämmelser, om hur du får stanna och parkera, som anges med vägmärken.

Kontakt

Teknisk service
Alf Qvint
Gatuchef
0411- 57 72 03