Felparkering

Här hittar du information om parkeringsanmärkning och kontrollavgifter om du överträtt parkeringsreglerna.

Gatumark är gator och allmänna vägar. Utfärdade ”P-böter” på gatumark kallas för parkeringsanmärkning och överlämnas till fordonets förare, ägare eller fästs på fordonet. Mer information hittar du i rutan till höger.

Tomtmark är kvartersmark och övervakas av Ystads kommun. Utfärdade ”P-böter” på tomtmark kallas för kontrollavgift. Mer information hittar du i rutan till höger.

Kontrollavgiften ska betalas inom 8 dagar från utfärdandet till Plusgiro 114220-7 Vid betalning måste ärendenummer anges. Det är alltid ägaren till det aktuella fordonet som ansvarar för att avgiften betalas in.

Om du har fått en kontrollavgift som utfärdats av Ystads Kommun och anser att den är felaktig kan du skriva till oss. Det gör du enklast genom att fylla i formuläret Överklagan kontrollavgift i rutan till höger på sidan.

Observera att blanketten gäller endast kontrollavgifter på tomtmark. Om du vill överklaga en parkeringsanmärkning på gatumark måste du kontakta polisen. Mer information gällande parkeringsanmärkning finner du i rutan till höger.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om hur stora felparkeringsavgifterna ska vara. Regeringen bestämmer den högsta avgiften.