Parkeringsregler

På Transportstyrelsens sida STFS, hittar du lokala trafikföreskrifter för alla Sveriges kommuner.

I trafikförordningen finns även generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken.

24-timmarsregeln

På en gata eller allmän väg får du inom tättbebyggt område parkera högst 24 timmar i följd på vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Detta gäller inte i de fall generella regler förbjuder att du stannar eller parkerar, till exempel framför övergångställe, korsning, huvudled eller om särskild utmärkning med vägmärken anger något annat.

Grundregeln med 24 timmars parkering gäller dock bara helgfri måndag 00.00 - fredag 23.59 så du kan till exempel parkera din bil på fredagen vid lunch och behöver inte flytta den förrän till midnatt mellan följande måndag till tisdag.

Parkering 30 minuter

I centrala Ystad får fordon stå parkerade i högst 30 minuter alla dagar mellan 08:00 - 18:00 om inget annat anges. Observera att inom ett område kan det finnas vägmärken som anger andra regler för att stannande och parkering. 

Områdesmärke parkering 30 minuter

Detta områdesmärke anger att ett område med 30 minuters parkering börjar. Vägmärken är placerade vid varje infart till området. Ett slutmärke anger när parkering 30 minuter upphör.

Servicedag

Den 15:e i varje månad mellan 08:00 – 12:00 är det parkeringsförbud på visa gator där det är särskilt besvärligt att ta sig fram och för att olika servicefordon ska komma åt att sopa och snöröja med mera.

Kontakt

Teknisk service
Alf Qvint
Gatuchef
0411- 57 72 03

Relaterad information