Kartdatabas och kartframställning

Ur kommunens kartdatabaser kan vi framställa småskaliga och storskaliga kartor. Kartdatabasen uppdateras ständigt.

Syftet med kartan bestämmer dess innehåll, skala och layout. Kartprodukter kan levereras i de flesta data-format eller som papperskarta.

Våra kartdata är dels Primärkartan, det grundläggande storskaliga kartverk som är grunden för planering och utveckling i kommunens tätorter.

Genom vår medverkan i Geodatasamverkan  har Ystads kommun tillgång till kvalificerade geodata från 17 organisationer; Lantmäteriet, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, SGU, SMHI, Trafikverket med flera.

Från vår sida levererar vi enligt avtal med bland annat Lantmäteriet och Trafikverket geodata som de sedan använder i sin kartproduktion.

Kontakt

William Walker
GIS-strateg
Tel: 0411-57 71 61
E-post: william.walker@ystad.se

 

Emma Cederlund
GIS-ingenjör
Tel: 0411-57 70 82
E-post: emma.cederlund@ystad.se