Arrende

Fastighetsavdelningen förvaltar mark och har ett stort antal arrenden. I dagsläget har vi nästan 1200 aktiva arrenden, 540 av dessa är villaplatser i Sandskogen.

Fastighetsavdelningen förvaltar mark runt om i kommunen från Löderup till Snårestad. En del av marken är inköpt i exploateringssyfte. Idag kostar det ca 3900 kr/ha och år att arrendera jordbruksmark av Ystads kommun.

Grönt sommarfält och en blå himmel

Kontakt

Sofie Andersson
Markförvaltare
0411 - 57 73 19

Adress:
Österportstorg 2A
271 80 YSTAD