Ledig industrimark

Nya Öja industriområde

Just nu håller kommunens nya industriområde på att växa fram, beläget i stadens nordöstra del så som en fortsättning på det befintliga verksamhetsområdet och ut mot den vältrafikerade vägen mot Tomelilla/Kristianstad. Inom området kommer det att finnas flera gång- och cykelstråk för ökad tillgänglighet samt vacker natur och dagvattensystem. Ett grönare och modernare verksamhetsområde helt enkelt

Här kommer Kommunen inom en snar framtid att kunna erbjuda mark till försäljning. För att veta med följ denna länk till kommunens näringslivssidor.

 

 

 

Kontakt

Åsa Bodeborn
Näringslivsutvecklare
0411-57 70 42