Markförsäljning

Information angående:

 

Mark och bostadsförsörjningsprogram

 

Mark- och bostadsförsörjningsprogram

Läs gärna mer om kommunens idéer om var och vilken sorts byggnation som kan bli aktuell inom Kommunen i vårt Mark- och bostadsförsörjningsprogram.


Gå in på Planer och program för att läsa mer om aktuella och pågående detaljplaner, program och översiktlig planering för kommunen.

Kontakt

Lars Carlsson
Mark- och Exploateringschef
0411-57 72 70

Kontakt

Andreas Olsson
Mark- och Exploateringsingenjör
0411- 57 70 22

Adress:
Österportstorg 2A
271 80 Ystad

Kontakt

Åsa Bodeborn
Näringslivsutvecklare
0411-57 70 42