Fastighetsbildning

Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter (Jordabalk (1970:994) 1 kap 1 §).

En byggnad är ett fastighetstillbehör liksom till exempel ledningar, stängsel och träd. Det finns över 12 500 fastigheter i Ystads kommun. Kommunen har ett avtal med Lantmäteriet där vi utför beräkningar och fältarbete för fastighetsbildning i första hand inom Ystads tätort, men även i vissa fall på landsbygden. Vill du ha någon fastighetsförrättning utförd ska du kontakta Lantmäteriet.

Kontakt

Roger Svensson
Kart- och Mätchef
Tel: 0411-57 72 57
E-post: roger.svensson@ystad.se