Mätningsuppdrag

Kart- och Mätningsenheten kan utföra alla sorters mätningsuppdrag i plan och höjd.

Exempel på mätningsuppdrag.

  • Utsättning av nya byggnader, tillbyggnader och baslinjer
  • Utstakning och inmätning av gator
  • Ledningar för VA, el, fiber och fjärrvärme.
  • Detaljmätning till grundkartor, nybyggnadskartor och andra sorters kartor.

Vi utför mätningar till kommunens förvaltningar och bolag men även till enskilda medborgare och privata företag.

Kontakt

Roger Svensson
Kart- och mätchef
Tel: 0411-57 72 57
E-post: roger.svensson@ystad.se