Fairtrade City Ystad

Vi är stolta över att vara diplomerade till Fairtrade City Ystad, en kommun som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.

Fairtrade City Ystad

Den 15 december 2013 diplomerades Ystads kommun till Fairtrade City. Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion.

Fairtrade City leds av en styrgrupp som har en bred samhällsförankring med representanter från såväl ideella organisationer, Svenska Kyrkan och näringsliv som kommunala tjänstemän, en gymnasieskola och politiker.

Vad är Fairtrade?

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Organisationen arbetar också för att etiska och sociala villkor ska tillämpas vid offentlig upphandling.

Fairtrades vision

Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i utvecklingsländer har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar framtid.

Bidra till att odlare och anställda i utvecklingsländer får bättre villkor

När du köper en Fairtrade-märkt produkt bidrar du till att odlare och anställda i utvecklingsländer får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterierna för högre löner och ett minimipris som överstiger kostnaden för det de producerat.

Fairtrade odlare

Foto: Fairtrade Sverige