Grönstrukturprogram

Ystads kommun har upprättat ett grönstrukturprogram för Ystads tätort.

Grönstrukturprogrammet är ett dokument att använda vid utformning, förnyelse förvaltning och skötsel samt planering av stadens grönytor. Programmet behandlar planering och utformning av befintliga samt nya gröna miljöer och ger förslag på hur man bör bevara, utveckla och sköta de gröna miljöerna i tätorten.

Grönstrukturprogrammet ska utgöra ett underlag till översiktplanen och tillsammans med andra planer, fördjupningar och program vara en viktig del i utvecklingen av ett hållbart stadsbyggande.

Programmet finns nu med som ett tillägg till kommunens översiktsplan.

För att komma till programmet klicka här.

 

Gråbrödraklostrets trädgård

 

 

 

 

 

Kontakt

Tekniska avdelningen
Cecilia Persson
Parkchef
0411-577160