Lekplatser

Barn behöver en säker och attraktiv stadsmiljö. Det gäller framförallt lekplatser på allmän mark, som är barnens speciella mötesplatser.

Tyck till om kommunens lekplatser

Tekniska avdelningen jobbar med en revidering av kommunens lekplatsprogram. Nu vill vi gärna veta vad våra barn och ungdomar tycker om lekplatserna i kommunen.

Vi har tagit fram en enkel enkät där ni själva kan fylla i vad ni tycker om olika lekplatser.

Det finns en karta där man kan ge ett omdöme för en eller flera lekplatser och komma med egna förslag och kommenterar. Svaren som vi får in är utan namn men vi vill gärna veta varifrån barnen kommer och hur gamla de är så att vi vet hur långt barn i olika åldrar vill gå för att komma till en bra lekplats.

Nedan finns en länk till undersökningen.

Vi vill ha svar senast 30 maj.

Tack för hjälpen!

Enkät om lekplatser

Kontaktperson: mari.holm@ystad.se

Lekplatsprogram

I oktober 2012 tog kommunen fram ett Lekplatsprogram för Ystad, där de viktigaste aspekterna på barns lekplatser redovisas. Programmet utgör en bearbetning och vidareutveckling av det certifierade besiktningsprogram, som utfördes hösten 2011.

• I programmet redovisas en policydel, som beskriver hur en bra lekplats bör fungera.

• Lekplatsernas innehåll samt hur frågor om barns lek skall tillgodoses i planerings- och förvaltningsskedena.

• En beskrivning görs av de olika lekplatser, som förekommer i Ystad

• I ett åtgärdsförslag visas var behovet idag är störst för förändring, för att fortsätta arbetet med att ge barnen säkrare lekplatser.

• Dessutom visas var det finns behov för ytterligare temalekplatser/stadsdelslekplatser vid framtida förändringar.

• Programmet innehåller också en översikt för att genomföra ett antal planerade åtgärder. Förhoppningen är att när vi genomfört åtgärderna, enligt riktlinjerna i programmet, ska detta bidra till att ge Ystads barn en rik lek- och uppväxtmiljö. Därigenom ges barnen möjlighet att utveckla ett livslångt positivt förhållande till Ystads parker och offentliga rum.

I rutan till höger hittar du bland annat Karta över var det finns lekplatser i Ystads kommun, Lekplatsprogram och Lekplatspolicy för 2012.

 

SkogslekplatsGrillhus


Bilder:Skogslekplats och grillhus i Sandskogen

 

Renovering av lekredskap

Nu har vi på parkenheten påbörjat arbetet med att sätta upp ett tiotal av de renoverade lekredskapen, som tidigare togs bort av säkerhetsskäl.

 

LekredskapLekredskap

 

LekredskapLekredskap

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder: Lekplasrenoverig i Ystad (Barnängen), Löderup, Sövestad och Svarte 

I boxen hittar du Översynsplan av lekplatser, Rivnings- och ersättningsplan av lekredskap för 2012 och Åtgärder för säkra lekplatser.

 

Kommande lekplatsbyggnationer

I högerspalten finns ritningar där du kan se kommande lekplatsbyggnationer i Bärparken, Missunnavallen, Norra Promenaden, Midsommarängen samt Prosthagen.

Vi som har deltagit i projektarbetet avseende gestaltning/utformning m.m. av ”Lekplatser som attraktiva mötesplatser” är: Stadsträdgårdsmästare Ulf Andersson och Landskapsarkitektstuderande Kajsa Tremm samt gruppledaren för parkanläggningar Richard Wikström.

Egentillverkade jättebär till Bärparkens lekplatsJättebär

 

 Karta över lekplatser