Pågående detaljplaner

Här kan du se vilka områden i kommunen som det just nu pågår en detaljplaneprocess i. Under respektive flik finns planhandlingar samt kontaktuppgifter till handläggaren för planen. Om du inte hittar den detaljplan du söker kan det bero på att den vunnit laga kraft och därmed är överflyttad till fliken "Gällande planer" i vänstermenyn. Hittar du ändå inte den plan du söker är du välkommen att ta kontakt med oss, se kontaktuppgifter till höger.

 

                                        

Kontakt

Samhällsbyggnad
sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad