17878582-blond-child-drinking-water.jpg

Dricksvatten

Vatten är ett av våra allra viktigaste livsmedel, som vi behöver dagligen. Detta oavsett om vi är små eller stora, unga eller gamla. Det är ett mycket billigt livsmedel - det kostar inte mer än tre öre litern.

Kommunalt dricksvatten

85 % av kommunens invånare är anslutna till det kommunala dricksvattennätet. I genomsnitt använder en person ca 180 liter vatten om dygnet. Det kommunala dricksvattnet håller ca 8 hårdhetsgrader.

Dricksvattnet i våra kranar klassas som livsmedel och det är Statens Livsmedelsverk som är den centrala myndigheten för alla frågor som rör dricksvatten. I kommunen är det VA-enheten som ansvarar för produktion, distribution och kontroll av det dricksvatten som produceras i de kommunala vattenverken. Det är sedan Miljöförbundet som ansvarar för tillsynen av verksamheten. Vår uppgift är att förse hushåll och industrier med gott dricksvatten av bra kvalitet och i tillräcklig mängd.

Vårt mål är..

  • att kunna leverera ett gott vatten med hög kvalitet och med god leveranssäkerhet.
  • att bedriva vår verksamhet kostnadseffektivt efter självkostnadsprincipen.

 

Vad väljer du?

Dricksvatten ur kranen hemma eller förpackat vatten från hyllan i en butik? Tänk efter en gång extra när du står i butiken. Vatten från kranen är den billigaste och mest lättillgängliga hälsodrycken.

Kvalitet

Dricksvatten från kranen håller en hög kvalitet i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter. Det är miljövänligt, finns i stort sett alltid till hands och är en färsk, kalorisnål och nyttig törstsläckare. Dessutom är det tryggt inte minst nu när nya Nedraby vattenverk står klart.

Livsviktig näring

När det gäller de livsviktiga mineralerna kalium, kalcium och magnesium står sig kranvattnet bra i jämförelse med flaskvattnen.

Du får mer för pengarna

Kranvatten är uppemot tusen gånger billigare än förpackat vatten. Genomsnittspriset för en liter kranvatten i Sverige är cirka 4 öre – och då ingår förutom produktion och distribution av dricksvatten också skydd av våra vattentäkter, avledning och rening av avloppsvatten och hantering av dagvatten. Priset för vatten på flaska inkluderar enbart produktion och distribution och det är en del villiga att betala uppemot 20 kr för en halvliter.

Kranvatten bäst för miljön

Dessutom belastar förpackat vatten miljön med tanke på att det transporteras med båt, bil, flyg eller tåg jämfört med kranvatten som distribueras via ledningar.

Lagstiftning

Lagstiftning kring dricksvattenhantering finns samlat i, Föreskrifter från livsmedelsverket, där skrivna regler beskriver hur dricksvattnet ska hanteras och kontrolleras. Det står även om vilka kvalitetskrav som ska uppfyllas, dels ur hälsosynpunkt men även ur teknisk synpunkt för olika rörledningsmaterial.

Vattenprover tas regelbundet av VA-enheten för att konstatera att det inte finns ämnen som inte hör hemma i vattnet. För att skydda våra vattentäkter finns skyddsområden, skyddsbestämmelser och beredskapsplaner upprättade. Det är viktigt att snabbt meddela om olyckor sker i de områden där vattenskydd gäller.

I tabellen nedan redovisas den genomsnittliga vattenförbrukningen per person och dygn i Sverige.

 

Aktivitet

Förbrukning (liter)

Tvätt 25
Disk 35
Personlig hygien    65
Mat och dryck 10
WC 35
Städ och biltvätt 10
TOTALT 180

 

Visste du att..

  • 97 % av den totala vattenvolymen på jorden utgörs av saltvatten och resterande 3 % utgörs av sötvatten.
  • 75 % av sötvattnet är bundet i isar, i huvudsak vid Arktis och Antarktis, vilket medför att mindre än 1 % av jordens sötvatten är direkt drickbart.

 

Dyrt med droppande kranar

Analysresultat Tänk på att små vattenläckage kan förorsaka stora kostnader, till exempel en toalett som står och smårinner. På ett år läcker cirka 700 kubikmeter vatten ut, för en kostnad på drygt 20 000 kronor.

Eget vatten

För dig som i dagsläget saknar möjlighet att ansluta dig till det kommunala ledningsnätet finns möjligheten att borra en egen dricksvattenbrunn. I sådana frågor kan Ystad-Österlenregionens miljöförbund vara behjälplig.

Här nedanför hittar du länkar som kan innehålla nyttig information om du vill veta mer om vatten.

Länsstyrelsen

Naturvårdsverket

Livsmedelsverket

Boverket

Tidningen Cirkulation

Svenskt Vatten

Vatten

Kontakt

Peter Svensson
Driftingenjör
Telefontid: måndag-fredag kl.08.00-15.00
Tel: 0708-460003
E-post: peter.svensson@ystad.se
 
Pernilla Jägerfall
Processingenjör
Telefontid: måndag-fredag kl.08.00-15.00
Tel: 0411-577 259