Eget avlopp

Det är Ystad-Österlenregionens miljöförbund som hanterar frågor som rör enskilda avlopp.

Enskilt avlopp

Om du i dagsläget saknar möjlighet att ansluta dig till det kommunala ledningsnätet så finns möjligheten att inrätta ett eget avlopp. Mer information om enskilda avlopp kan du finna under hemsidan för Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Klicka på länken Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Brunnstömning

Samhällsbyggnadsförvaltningens avfallsenhet sköter den lokala brunnstömningen. Tömning av septiktankar, trekammarbrunnar och slutna tankar utförs obligatoriskt en gång per år i enlighet med miljöförbundets rekommendationer. Det är möjligt att få dispens om tömning önskas vartannat år istället. Slammet från de enskilda avloppen transporteras till reningsverket för behandling och slutprodukten används som jordförbättringsmedel.