Ystads vatten i framtiden

Vattenplanen för Ystads kommun sträcker sig fram till år 2030 och innebär att VA-taxan förändras samt att det kommunala avloppsnätet kommer att byggas ut. Vattenplanen är resultatet av två års samarbete med Miljöförbundet och länsstyrelsen följt av ett remissförfarande.

strand från ovan

Vattenplanen är vårt verktyg för att säkerställa rent och friskt vatten även för kommande generationer.

VA-utbyggnaden börjar i Öja

I vattenplanen tydliggörs vilka områden i Ystads kommun som ska anslutas till det kommunala VA-nätet och när detta ska ske. Först ut att anslutas är Öja, som kommer att anslutas under 2016/2017.

Därefter följer:
- Bjäresjö och Hunnestad med utbyggnad ca 2018-2020
- Löderups Strandbad, Peppinge, Stora Herrestad (norr och öster) och Hammar; utbyggnad ca 2020-2030

Ny VA-taxa från 1/1 2017

Eftersom Ystads kommuns VA-verksamhet är helt avgiftsfinansierad och ska täcka drift- och underhåll av vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät, behöver den justeras med jämna mellanrum. VA-taxan höjs med 3 % och träder i kraft den 1 januari 2017.

vattenkran

Varför en vattenplan?

EU:s vattendirektiv säger: ”Vi ska ha tillräckligt mycket vatten av god kvalitet, både idag och imorgon.”  Sverige har antagit detta direktiv och alla kommuner i landet arbetar därför för att säkerställa att vårt vatten klarar den utveckling och de förändringar som våra samhällen påverkas av. Detta gäller naturligtvis även för Ystads kommun, och det är bakgrunden till Ystads kommuns vattenplan som sträcker sig till år 2030. Denna plan innehåller allt vi känner till idag om vår dricks- och avloppshantering och den kommer att utvärderas vart fjärde år och justeras om så behövs.

VA-planen styr upp hur vi ska utveckla VA-försörjningen framöver för att uppfylla de behov som finns. Dokumenten som ingår i va-planen finns i högerspalten.

Klicka på kartan för att se VA-utbyggnaden!

Karta Va-utbyggnad

Kontakt

Vatten och Avlopp
Christina Molin
VA-chef
0411-57 71 34

Hålltider

Mars/April 2017

Upphandlad entreprenör påbörjar utbyggnaden av kommunalt Va-nät i Öja

Februari 2017

Handlingar klara för upphandling av entreprenör för utbyggnad av Va-ledningar i Öja

Januari 2017

Den nya Va-taxan träder i kraft

November - december 2016 och januari 2017

Personligt möte med alla berörda fastighetsägare och diskutera förbindelsepunkt och ledningsdragning

November 2016

Förslag från Ramböll Sverige AB på systemlösning av Va-ledningar i Öja

Personligt möte med alla berörda fastighetsägare och diskutera förbindelsepunkt och ledningsdragning

September 2016

Projektering av Va-utbyggnaden i Öja påbörjas av Ramböll Sverige AB

September 2016

Ystads kommunfullmäktige tar beslut om vattenplanen 15/9

Augusti 2016

Ystads kommunstyrelse tar beslut om vattenplanen för Ystads kommun

Juni 2016

Vattenplanen tas upp i Samhällsbyggnadsnämden för beslut

April 2016

Remissversionerna av vattenplanen skickas ut

April 2016 - Juni 2016

Framtagning av Va-taxa för anläggnigsavgifter och brukningsavgifter

2014 - april 2016

Framtagning av Vattenplan för Ystads kommun.