Personlig elevdator

Elever i åk 3 erbjuds möjligheten att låna en personlig iPad och eleverna i åk 4-9 en personlig dator i Ystads kommun.

Förändrat lärande i fokus

Alla elever i åk 4-9 i Ystads kommunala grundskolor erbjuds fr.o.m. augusti år 2013 möjligheten att få låna en personlig dator. Från och med läsåret 2017/2018 erbjuds även åk 2 och 3 möjligheten att låna en personlig iPad.

Satsningen är en del av IT-policyn som antogs av Barn- och Utbildningsnämnden hösten 2010, där ett förändrat lärande är i fokus. Målsättningen är att IT ska användas naturligt i vardagen, höja den digitala kompetensen, stimulera kreativiteten och bidra till ökad måluppfyllelse.

Vid en satsning på personliga datorer hamnar tekniken lätt i centrum, men liknande satsningar visar att det är pedagogiken som måste vara i fokus för att utveckla kunskapssyn och arbetssätt, samt förändra och förbättra den pedagogiska lärandemiljön. 

Dator 

Frågor och synpunkter

Har du som vårdnadshavare eller elev frågor eller synpunkter ber vi dig i första hand vända dig till klasslärare/kontaktlärare och rektor på ditt barns skola.

Du kan även läsa under Frågor och svar.

Frågor kring avtal och regler kan även besvaras av it-pedagogerna Martin Ekholm och Anki Demred
E-postadress: itpedagogerna@ystad.se

 

Kontakt

Utvecklingsledare

Martin Ekholm

Anki Demred Klinga

itpedagogerna@ystad.se

Personlig iPad

Erbjudande, information och avtal

Åk 2

Åk 3

Frågor och svar