fairtradeprodukter1.jpg

Fairtrade - en naturlig del av Ystads hållbara utveckling

Vi är stolta över att vara diplomerade till Fairtrade City Ystad, en kommun som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.

Ystad - vår del av världen

En stor del av vår kommuns arbete för en hållbar utveckling utgår ifrån de förhållanden som råder för människor och miljö i och omkring Ystad. Men precis som vilken annan kommun som helst på planeten, så är Ystad ingen isolerad ö. Våra kommunala verksamheter har med sina inköp av varor en påverkan som ibland sträcker sig långt utanför kommunens och landets gränser - vi är en del av en global ekonomi. Detsamma gäller för de varor som vi som invånare här väljer att köpa och konsumera. Ibland produceras varor från fjärran platser under förhållanden som gör att arbetare och miljö där far mycket illa. När vi handlar finns det dock idag en möjlighet att göra val som garanterar en rättvis betalning till den som odlat eller tillverkat produkten, som främjar miljöhänsyn, mänskliga rättigheter och som gynnar en långsiktigt hållbar utveckling även i eftersatta delar av världen.

En kommun på rätt väg

Diplomering Ystad Fairtrade CityI slutet av 2013 diplomerades Ystad till en så kallad Fairtrade City. Denna diplomering utgår till de kommuner som arbetar kontinuerligt för att i sina verksamheter öka andelen rättvisemärkta produkter, och därmed ställer sociala och etiska krav vid upphandling. Som Fairtrade City arbetar vi i kommunen opinionsbildande genom att informera invånarna om rättvis handel och etisk konsumtion. Det ska även vara lätt för Dig som Ystadbo och för besökare utifrån att finna rättvisemärkta produkter och alternativ i Ystad. Därför har vi upprättat en förteckning över alla de näringsidkare som säljer produkter med Fairtrade-certifiering (klicka här för att se på karta). Ansvaret för att se till att Fairtrade-arbetet kontinuerligt utvecklas i kommunen ligger på en styrgrupp som satts samman av representanter från vårt närsamhälle. Här ingår både politiker, tjänstemän, företrädare för frivilligorganisationer och för näringsliv och handel.

Mer rättvis värld en förutsättning för hållbar utveckling

Den 25 september 2015 enades FN:s medlemsländer om 17 sociala, miljömässiga och ekonomiska mål för att arbeta mot en hållbar utveckling - alla samlade under namnet Agenda 2030. Det arbete som sker i kommunerna är essentiellt för att Sverige som land ska nå måluppfyllelse. Förutom mål 1, som gäller utrotandet av fattigdom, så finns ett mål som behandlar rättvisa handelssystem, och ett som handlar om hållbar konsumtion. Dessa är alla tätt förknippade med det som Fairtrade vill uppnå med sin verksamhet. Den rättvisa handeln är inte enbart ett viktigt mål i sig självt, utan en avgörande faktor för att uppnå de utvecklingsmål som rör fattigdomsbekämpning, matsäkerhet och minskad klimatpåverkan.

Människor i extrem fattigdom, utan rätt till land, har när det handlar om överlevnad ofta inget annat val än att att nyttja redan överansträngda allmänna naturresurser. Dessutom har de inte kapital till de initiala investeringar, eller saknar den kunskap, som exempelvis behövs för att bedriva ett jordbruk som tillgodoser både familjens egna livsmedelsbehov samt möjliggör förädling och försäljning.

 

Fairtrades oberoende certifiering är en garanti för att odlaren eller den anställde får resurser till att förbättra sina livsvillkor genom högre minimipriser eller -löner och långsiktiga affärsrelationer. Kravet på att upprätta producentorganisationer gör även att de utsatta får en samlad röst och verkligt inflytande över sina levnadsförhållanden. Många gånger lever och arbetar människor på dessa platser under villkor som vi aldrig skulle acceptera i vår del av världen.

Den premie, som du som köpare eller konsument lägger på varan genom det högre priset, går också till att utveckla lokalsamhället i form av skolor, utbildning, bostäder och liknande. Den lokala producentorganisationen eller kooperativet är den institution som demokratiskt gör prioriteringarna mellan dessa investeringar. Det är också de som står bakom det systematiska arbetet för att minska miljöpåverkan i verksamheten, något som både är i det egna intresset och som fordras av Fairtrade. Ofta väljer man att även att satsa på att certifieras ekologiskt då detta, förutom att ytterligare förbättra förhållandena i närmiljön, ökar försäljningen, marginalerna och ger tillgång till nya marknader.

Informationsaktiviteter i Ystad 2017

Här kan du läsa om några av de informationsaktiviteter som anordnas under året.

Februari

 • Alla hjärtans dag, 14 februari- information till caféer #dubbelomtanke. Saedens chokladhus bjuder på varm (fairtrade)choklad och informerar om Fairtrade #dubbelomtanke

April

 • Klädbytardagen på ungdomens hus- Information om Fairtrade bomull/kläder i samband med klädbytardagarna på Ungdomens hus 1 april,

 • Retoy på biblioteket, 1 april  -Fairtradebananerna är på plats och bjuder på information och bananer på biblioteket

Maj

 •  Fairtrade Challenge, 11-13 maj

Juni

 • Nationaldagsfirande, 6 juni,  Fairtrade City Ystad finns på plats med info och smakprover

Oktober

 • Fairtrade Fokus v. 41-42 (9-20 oktober)

 

Kontakt

Carolina Palm
Folkhälsostrateg
0411-57 77 37

Vad innebär Fairtrade?

Fairtrade Rättvisemärkt

När du väljer en Fairtrade-märkt produkt bidrar du till att människor i länder med utbredd fattigdom kan förbättra sina levnadsförhållanden avsevärt. Det pris som du som köpare betalar för produkten leder till att:

 • odlare/anställda får förbättrade ekonomiska villkor

 • investeringar görs i lokalsamhälle och verksamhet

 • barnarbete och diskriminering motverkas

 • demokratin och organisationsrätten främjas

 • miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Källa: Fairtrade Sverige 2017, fairtrade.se