Nya riktlinjer

Nya riktlinjer gällande inskickade dokument och drogpolicy.

I samband med Barn- och utbildningsnämndens möte i slutet av november gjordes några justeringar gällande de dokument som samtliga föreningar ska skicka in till kommunen årligen.

Justeringarna innebär att ni inte längre behöver skicka in en verksamhetsberättelse samt en verksamhetsplan. Precis som tidigare ska samtliga föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet ha en drogpolicy. Föreningens drogpolicy ska nu följa vissa riktlinjer:

Drogpolicyn ska täcka följande:

  • Varför ska vi ha en policy (motivet)
  • Vilka områden omfattar den (alkohol, narkotika, doping, tobak, narkotikaklassade läkemedel etc). Vilka regler/gränser finns för varje område?
  • Vad görs om reglerna inte följs och vems är ansvaret?
  • Vad måste vi göra för att drogpolicyn ska hållas aktuell i föreningen?

Drogpolicyn ska antas av årsmötet och revideras minst en gång vartannat år.

I början av nästa år kommer vi att genomföra en utbildning tillsammans med Skåneidrotten för de föreningar som är intresserade av att få hjälp med sitt drogförebyggande arbete. Under utbildningen kommer deltagande föreningar kunna få hjälp med att uppdatera sina drogpolicyer. Intresseanmälan görs till Erik Green på erik.green@ystad.se . Mer information om utbildningen kommer i början av nästa år.

Texten ovan är ett utdrag ur de reviderade bidragsbestämmelserna som återfinns här.

Skapad 2017-12-13, Uppdaterad 2017-12-13