Motionsspår

I kommunens mest natursköna fritidsanläggning – Ystad Sandskog – finns 4 st preparerade motionsslingor: 1,5 km elljus, 2,5 km elljus, 5 km och 10 km med gemensam sträckning i början och slutet.

Sandskogens motionsslingor, Infotavla

Foto: Jerker Åkesson

Utegym och omklädningsrum

I anslutning till starten, strax öster om Regementet, finns:

  • parkeringsmöjligheter
  • utegym med ett antal utomhusredskap för styrke- och konditionsträning
  • naturlekplatsen Skogsparken med gunga, sandlåda och olika klätterställningar
  • omklädningsbyggnad med dusch och toalett, vilken är öppen året om: måndag-fredag 08.00-22.00 samt lördag-söndag 08.00-20.00.

Under vintertid, vid god snötillgång, passar slingorna utmärkt för skidåkning.

Motionsslingorna finns även utmärkta på kommunens interaktiva samhällsfunktionskarta. Kategori fritid samt underkategori motionsspår.

Underhåll

Hjälp oss att hålla motionsspåren fina, säkra och användbara! Klicka på bilden och ladda hem vår app, om du inte redan gjort det, eller fyll i webbformuläret för att göra en felanmälan eller lämna synpunkter. 

I appen eller i webbformuläret: Välj kategor "Fastigheter", därefter "Idrottsanläggningar utomhus" och slutligen "Sandskogens motionsslinga".

Bild på mobiltelefon i Ystadmiljö