Småbåtshamnar

I Ystads Kommun finns två sanktionerade gästhamnar, i Ystad och i Kåseberga, med tillhörande service. Hamnarna har sammanlagt ett 70-tal gästplatser.

Ystads marina

Ystads småbåtshamn har efter ombyggnaden drygt 70 gästplatser och 220 fasta båtplatser. Kön till de fasta båtplatserna är i det närmaste obefintlig.

I gästhamnen kan du lösa hamnavgift i automat eller på hamnkontoret.

Hamnkontor och miljöhus är nu en självklar del av servicen i hamnen. 

För mer information se Ystads Marina.

Kåseberga hamn har ett 20-tal gästplatser. Fasta båtplatser finns idag endast för fiskebåtar. Hamnen är i huvudsak obemannad och du löser hamnavgift i parkeringsautomaten på hamnplanen. Läs mer på sidan Kåseberga hamn.

De båda hamnarna är idag välbesökta smultronställen för flanörer och familjer med eller utan båt. Intensivast är folkmyllret under sommaren när även serviceutbudet är som störst.

Affärslivet i småbåtshamnen blomstrar. Det finns idag ett antal restauranger, fiskare och mindre företag i båda hamnarna. Sjöräddningssällskapet och ett antal föreningar har sin huvudsakliga verksamhet och lokaler i Ystads småbåtshamn.

Kontakt

Hamnvärd

Magnus Nilsson +46 (0)702-55 29 32

Avtal och båtplatskö

Sofie Andersson +46 (0)411-57 73 19
sofie.andersson@ystad.se

Öppettider hamnkontoret Ystad

Från och med den 11 juni är hamnkontoret i Ystad bemannat måndag till fredag kl 7.00-19.00, lördag och söndag kl 8.00-20.00.

Ansökan om båtplats