Personal

Vi arbetar på Ungdomens Hus och Mötesplatserna i Köpingebro, Löderup, Svarte, Sövestad och Ystad.

 Personalbild Patrick  

Verksamhetsledare

Patrick Kronvall

0411-577342

patrick.kronvall@ystad.se

 Personalbild Christoffer  

Ungdomskulturhandledare

Christoffer Zaar

0411-577342

christoffer.zaar@ystad.se

 Personalbild Erik  

Ungdomskulturhandledare

Erik Tapper

0411-577342

erik.tapper@ystad.se

 Personalbild Fredrik  

Fritidsledare

Fredrik Lindberg

0411-577342

fredrik.lindberg@ystad.se

 Personalbild Johannes  

Ungdomskulturhandledare

Johannes Langvik

0411-577342

johannes.langvik@ystad.se

 Personalbild Lisa  

Fritidsledare

Lisa Georgsson

0411-577342

lisa.georgsson@ystad.se

   

 

 

 Personalbild Wibke  

Socialpedagog

Wibke Du Rietz

0411-577342

wibke.durietz@ystad.se