Samlings- och fritidslokaler

Samlingslokaler

Fastighetsavdelningen hyr ut de fem samlingslokalerna nedan och de kan bokas på webben via vårt bokningsschema. Där kan du se lediga tider och göra en bokningsförfrågan direkt. 

Dessa lokaler kan du boka för sammanträden, fester, och andra sammankomster. För att få hyra lokaler måste du vara myndig.

Till bokningsschemat

 

Bromma bygdegård

Samlingslokal för ca 60-65 personer, belägen mellan Öja och Sövestad – Bygdegårds-vägen 117, Ystad. Det kostar 1256 kr/dygn att hyra Bromma bygdegård, denna lokal går även att hyra per timme då kostar det 146 kr/timme för privatpersoner och oregistrerade föreningar och 41 kr/timme för registrerade föreningar.

 

Glemmingebro medborgarhus

Samlingslokal för ca 60-65 personer, belägen i Glemmingebro – Glemmingevägen 34, Glemmingebro. Det kostar 1256 kr/dygn att hyra Glemmingebro medborgarhus, denna lokal går även att hyra per timme då kostar det 146 kr/timme för privatpersoner och oregistrerade föreningar och 41 kr/timme för registrerade föreningar.

 

Hedeskoga församlingshem

Samlingslokal för ca 50 personer, belägen i Hedeskoga – Källesjövägen 8, Hedeskoga. Det kostar 1046 kr/dygn att hyra Hedeskoga församlingshem, denna lokal går även att hyra per timme då kostar det 105kr/timme för privatpersoner och oregistrerade föreningar och 31 kr/timme för registrerade föreningar. Hedeskoga församlingshem går inte att hyra för ungdomsfester.

 

Lancasterskolan

Samlingslokal för ca 25-30 personer, belägen i Ystad vid Klostret – S:t Petri kyrkoplan 2. Lancasterskolan hyrs ut för dop, uppvaktning, kursverksamhet och dylikt, men inte till fester. Det kostar 500 kr/dag att hyra sal i Lancasterskolan. 

 

Sövestads församlingshem/Wävarehuset

Samlingslokal för ca 50 personer, belägen i Sövestad – Högestavägen 1, Sövestad. Det kostar 1046 kr/dygn att hyra Sövestad församlingshem, denna lokal går även att hyra per timme då kostar det 105 kr/timme för privatpersoner och oregistrerade föreningar och 31 kr/timme för registrerade föreningar. Sövestads församlingshem går inte att hyra för ungdomsfester.

 

Filmsalen

Samlingslokal för 235 personer i biosittning belägen på regementsområdet - Nils Ahlins gata 4B, Ystad. Bokas ej via schemat utan genom Forum Ystad: 0411-57 76 67.

 

Övriga lokaler

Kommunen är välförsedd med lokaler av skiftande slag. Skollokaler och övriga ungdoms- och fritidslokaler i kommunala fastigheter uthyres även dessa genom bokningsschemat och kan disponeras dagligen av såväl privatpersoner och studieorganisationer som föreningar för olika ändamål.

Utöver dessa kommunala lokaler finns det i kommunen ett stort antal föreningsägda lokaler som i viss omfattning kan användas av såväl privatpersoner som andra föreningar.