EU i Sydöstra Skåne

Europa Direkt och Leader - kontaktuppgifter

Europa Direkt Sydöstra Skåne

Europa Direkt-kontoren är EU:s lokala mötesplatser för information om EU, dess organisation, prioriteringar, politik och finansieringsmöjligheter. Ystad har tillsammans med Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla kontoret Europa Direkt Sydöstra Skåne som ligger i huvudbiblioteket i Sjöbo.

Kontorets främsta uppgifter är:

  • Svara på allmänhetens frågor om EU.
  • Informera om EU:s politik och stödmöjligheter.
  • Främja den lokala debatten om EU och Europa.
  • Anordna seminarier, debatter, föreläsningar, utbildningar m.m.

 

LEADER Sydöstra Skåne

LEADER Sydöstra Skåne omfattar kommunerna Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla och finansieras av fyra EU-fonder: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Havs- och fiskerifonden, Regionala utvecklingsfonden samt Socialfonden. LEADER arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden och beviljar projektmedel till föreningar, företag, organisationer och myndigheter.

Om du har en idé som kan utveckla Sydöstra Skåne kan du söka stöd från LEADER Sydöstra Skåne för att förverkliga den.

Kontakt Europa Direkt Sydöstra Skåne

Webbplats:
www.sjobo.se/europa-direkt

Adress:
Europa Direkt Sydöstra Skåne
Sjöbo huvudbibliotek
Gamla torg 10
275 80 Sjöbo

E-post:
europadirekt@sjobo.se

Telefon:
0416- 272 05

Kontakt LEADER Sydöstra Skåne

Webbplats:
www.leadersydostraskane.se

 

Kristin Persson

Verksamhetsledare
LEADER Sydöstra Skåne

Tobaksgatan 11
271 41 Ystad

kristin.persson@ystad.se
kristin.persson@
leadersydostraskane.se

0722-441158

 

Julia Falkman

Kommunikatör
LEADER Sydöstra Skåne
Tobaksgatan 11
271 41 Ystad

julia.falkman@
leadersydostraskane.se

0722-441158