FAVVobilden_justerad.jpg

Ystad på delad förstaplats i Naturskyddsföreningens ranking

Ystad delar förstaplatsen med Kristianstad i kategorin mindre stad/tätort. Rankingen bygger på en enkät om naturvårdsarbetet i Sveriges kommuner.

Varje valår delar Naturskyddsföreningen ut en enkät om naturvårdsarbetet till landets alla kommuner. Frågorna handlar bland annat om kunskap om olika typer av naturvärden och skyddade områden, strandskydd, skolornas och förskolornas tillgång till natur och hur många anställda det finns i kommunen som arbetar med naturvård.

– Jag är stolt över att vi har placerat oss så bra, säger Andrea Nowag, kommunekolog i Ystads kommun. I vår kommun är det bara jag som jobbar enbart med dessa frågor, med stöd från kultur- och fritidsverksamheten och parkenheten i vissa frågor.

Enkätens syfte är att ge en så rättvis bild som möjligt av kommunernas arbete med att skydda, vårda och förvalta områden med biologiska värden, värden för friluftsliv och värden kopplade till exempelvis geologi och landskapsbild.

Sveriges kommuner har enligt Naturskyddsföreningen olika förutsättningar att få höga poäng i enkäten. Därför har man delat in kommunerna i sju olika grupper utifrån organisationen Sveriges kommuner och landstings (SKL) kommungruppsindelning.

Bästa kommun alla kategorier blev Huddinge kommun. Dessa är bästa kommuner i respektive grupp:
Storstad: Göteborg
Pendlingskommun nära storstad: Huddinge och Lomma.
Större stad: Örebro
Pendlingskommun nära större stad: Tierp
Lågpendlingskommun nära större stad: Motala
Mindre stad/tätort :Ystad och Kristianstad delad förstaplats
Pendlingskommun nära mindre stad/tätort: Nybro
Landsbygdskommun: Sunne
Landsbygdskommun med besöksnäring: Leksand

Läs mer på Naturskyddsföreningens webbplats.

Skapad 2018-05-23, Uppdaterad 2018-05-23