Elbil_Nissan Leaf_webb.jpg

Bidrag till två laddningsstationer för elbilar i Ystad

Ystads kommun har sökt bidrag hos Naturvårdsverket för att kunna bygga två anläggningar för att ladda elbilar. Det kommer att installeras så kallade semi-laddare som kan ladda en elbil på relativt kort tid.

Naturvårdsverket bidrar via "Klimatklivet" med 102 000 kronor, som en del av Ystads kommuns satsning på två snabbladdningsstationer med ett antal laddningsstolpar vardera.

En station ska finnas vid kommunens parkering vid Tobaksgatan. Där kommer det att bli tre stolpar med två laddningsuttag i varje – alltså plats för sex bilar att ladda samtidigt. Nästa laddstation blir vid S:t Knuts torg (Gamla busstorget), där det blir två laddstolpar med två uttag i varje.

Laddstolparna på S:t Knuts torg kommer att ägas av företaget Clever. Alla laddare är av så kallad semimodell som laddar en bil på 45 till 120 minuter, beroende på bilmodell. Laddningsstationerna ska vara byggda senast sista april 2017.

– Detta är ett steg mot målet att Ystad ska vara en fossilbränslefri kommun år 2020, säger Tina Persson, projektledare på Ledning & Utveckling. Snart har vi även vår första elbil, som en del i vår bilpool.

Sedan tidigare finns det några laddningsstolpar i Ystad. För ett år sedan byggdes en stolpe på Circle K, vid Malmörondellen, som ett samarbete mellan Ystads kommun och Region Skåne. Sedan några år finns en stolpe med två laddare vid Stationens B&B – byggd på privat initiativ.

Skapad 2016-12-19