Skola_undervisning_webb.jpg

Dags för skolinspektion i Ystads kommun

Under 2016 genomför Skolinspektionen regelbunden tillsyn i Ystad för att se att verksamheten följer de lagar, regler och läroplaner som finns. Alla huvudmän, kommuner och fristående skolor, granskas vart tredje år.

All utbildningsverksamhet ingår: förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, grundsär- och gymnasiesärskola samt vuxenutbildning.

Inspektionen kommer att göras genom att Skolinspektionens utredare intervjuar skolledare, representanter från förskolor, skolor och fritidshem samt politiker och tjänstepersoner på förvaltningen. Dessa intervjuer sker under september månad.

Sedan kommer Skolinspektionen med en rapport för varje skolform där de tar upp de eventuella brister som framkommit.

Även den fristående skolan Villa MY Montessori Ystad kommer att besökas av Skolinspektionen under hösten. Övriga fristående skolor har tillsyn vid ett annat tillfälle.

Vill du läsa mer om hur Skolinspektionen genomför tillsyn? Läs mer på Skolinspektionens webbplats!

Skapad 2016-09-09