Blåsigt_vågor.jpg

Föreläsning på temat ”Hur mår vårt hav”

På måndag hålls tre föreläsningar på temat ”Hur mår vårt hav”. De handlar bland annat om miljön i Östersjön och provtagningar och undersökningar längs Sydkusten.

Föreläsningarna är en del av projektet Havsresan som arrangeras av Lunds universitet i samarbete med Ystads kommun. Läs mer om Havsresan på projektets webbplats.


Program Tema ”Hur mår vårt hav”
18:00-18:15
Introduktion ”Miljötillståndet i Östersjön – förr och nu" (Henrik Uthas, Ystads kommun)

18:15-18:30     
Sydkustens vattenvårdsförbund: "Historia, verksamhet, medlemmar" (Per-Arne Johansson, sekreterare Sydkustens vattenvårdsförbund)

18:30-19:00     
Toxicon: Provtagningar och undersökningar längs Sydkusten (Per Olsson)


Tid:
måndag 3 oktober kl. 18-19
Plats: Ystads stadsbibliotek

Varmt välkommen!

Skapad 2016-09-30