Inbjudan till Dialogmöte den 17 juni 2015 – Destinationsutveckling

Under våren har det arbetats intensivt i flera workshops för att destinationsutveckla Skåne sydost. Nu bjuder företagarna i processgruppen, Svensk Destinationsutveckling, Tyréns, Tourism in Skåne och kommunerna i Skåne sydost in till Dialogmöten.

På dialogmötena presenteras vad processgruppen har kommit fram till under arbetets första fas. Det kommer att handla om tillgångar, egenskaper, säsonger och framtida attraktionskraft. Vi kommer att redogöra för potentialen på den utländska marknaden och vad som krävs för att säkerställa exportmognad och en ordentlig omsättningsökning för hela området.

Dialog

Under mötena kommer du som deltar att ha möjlighet att påverka de mest centrala frågeställningarna inför processens nästa fas.

Vi kommer också att prata mer om processens syfte och mål, om det kommande arbetet under hösten och vad som händer när vi gått igenom alla fyra faser i processen.

Dialogmötena är viktiga delar av Destinationsprocessen och vi hoppas att du har möjlighet att delta och bidra med dina kunskaper och inspel.

Mycket välkomna!

Marie Holmström Turismstrateg Ystad
Sofie Bredahl, Turistchef Simrishamn
Anne-Line Scheele, Näringslivschef Tomelilla
Magdalena Unosson, Avdelningschef kultur, turism och fritid Sjöbo
Lena Ytterberg, Näringsutvecklare Sjöbo

Boka här!

Skapad 2015-06-15