Information och inspiration om avfall och hållbar konsumtion

Nu delas Avfallsenhetens informationsbroschyr ut till alla hushåll i Ystads kommun. Broschyren innehåller information och inspiration kring avfallsfrågor och hållbar konsumtion – frågor som berör oss alla.

Nu delas Avfallsenhetens årliga informationsbroschyr att delas ut till hushållen i Ystads kommun.

Broschyren innehåller information och inspiration kring de frågor som Avfallsenheten arbetar med.

Avtallsenhetens arbetar huvudsakligen med avfallsminimering och hållbar konsumtion, sortering och återvinning, nedskräpning och farligt avfall, samt matsvinn och matavfallsinsamling.

I broschyren kan hushållen hitta information om delandets ekonomi, våra textiliers klimatpåverkan, hur duktiga Ystadborna egentligen är på att återvinna, hur vi blir bättre på att återvinna, samt hur vi ligger till för att nå målet att samla in 50 procent av allt matavfall till 2018.

Avfallsenheten hoppas att Ystadborna kommer att tycka att broschyren både intressant och användbar.

För dig som inte bor i Ystads kommun, men ändå vill ha ett exemplar av broschyren, så kommer den att finnas tillgänglig i Nya Rådhusets reception. Nya Rådhuset hittar du vid Österportstorg.

Avfallsbroschyren 2017

Skapad 2017-05-17, Uppdaterad 2017-05-17