127959-fresh-vegetables.jpg

Nu är den nya terminalen för Samordnad varudistribution invigd

Nu är den nya terminalen för Samordnad varudistribution invigd, som en del av det nya avtalet. Den ligger i Tomelilla och där kommer alla varor att sampackas. Nytt för denna upphandling är bland annat att båda lastbilarna är gasdrivna.

I mars vann GDL Transport den nya upphandlingen av Samordnad varudistribution för Ystad, Tomelilla och Simrishamn. Avtalsperioden började den 1 juli 2017 och samlastningen sker numera på adressen Industribyn 6 i Tomelilla. Avtalet löper i fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare två plus två år.

– Jag hoppas att detta blir ytterligare en framgångsrik period för vår samordnade varudistribution. Denna gång har vi en rejält tilltagen avtalstid och vi ser fram mot nya leverantörer – inte minst de mindre som kan finnas här i området, säger Tina Persson, transportansvarig för kommunernas samordnade varudistribution.

I juni stod en helt nybyggd terminal klar i Tomelilla Industriby och kunde sedan invigas av GDL och representanter för kommunerna den 28 juni. Bygget påbörjades i början av våren när GDL tilldelades uppdraget för att distribuera och sampacka kommunernas gods i en första etapp under fyra år. Terminalen är ca 1000 kvadratmeter stor och inrymmer ytor för kylt och fryst gods samt övrigt gods – som inte är livsmedel.

 

 

En viktig skillnad mot tidigare upphandling är att GDL Transports båda fordon kommer att drivas av fordonsgas i stället för som tidigare där ett av två fordon är gasdrivet.  Detta är ännu ett steg på vägen mot kommunernas gemensamma mål om ett fossilbränslefritt Skåne år 2020.

Kommunerna har under de första fyra åren med ny affärsmodell skrivit avtal med en handfull mindre och medelstora leverantörer – ett medvetet näringspolitiskt arbete som tack vare den gemensamma terminalen har burit frukt. Kommunernas separata upphandling av transporter har tagit bort det absolut största handelshindret för de mindre leverantörerna och öppnat upp för en ökad konkurrens, framförallt på livsmedelssidan. Arbetet tar ny fart i takt med att gamla avtal löper ut och nya leverantörer ska in.

Två personer från den tidigare personalstyrkan på terminalen i Ystad följer med den nye distributören och bemannar där tillsammans med övrig GDL-personal terminal och bilar.

– Det ger oss en extra god trygghet i övergången till ny distributör, säger Tina Persson.

Skapad 2017-07-07, Uppdaterad 2017-07-07