Tomater_II_webb.jpg

Samordnad varudistribution snart inne på ”andra varvet”

Samordnad varudistribution i Ystad, Tomelilla och Simrishamn är inne på sitt fjärde år. Kommunernas mål att minska sina transporter och att skapa möjligheter för fler leverantörer har nåtts. Snart påbörjas upphandlingen av distribution och lagring för en ny fyraårsperiod.

Antalet leveranser har som planerat minskat med 75 procent, vilket förutom miljö och klimatvinster även har skapat en säkrare miljö på kommunernas skolor och äldreboenden. Fyra mindre leverantörer finns i dagsläget på leverantörslistan.

Affärsmodellen har kallats ”Österlenmodellen” och har lyfts fram i olika nationella sammanhang. Den har bland annat tilldelats Godstransportrådens pris Årets Lyft 2014 i Sverige, Årets logistikkommun och varit nominerad till Post Nords Logistic Awards.

– Samordnad varudistribution är en lyckad satsning som har gett oss mer insyn i vårt eget varuflöde, säger Tina Persson, ansvarig för de tre kommunernas gemensamma organisation. Avtalsperioden på fyra år löper ut till sommaren och nu är det snart dags att handla upp distribution och terminal.

– Distributören som vann upphandlingen, Akkafrakt, har genomfört uppdraget föredömligt och har på många sätt en stor del i det goda resultatet, säger Tina Persson.

Avtalsperioden på fyra år löper ut till sommaren och Akkfrakts och kommunernas samarbete avslutas med en ny avtalsenlig upphandling för ytterligare fyra år.

 

 

Affärsmodellen har arbetats fram i samarbete med Trafikverket, SKL, Miljöstyrningsrådet (numera del av Konkurrensverket) och LRF. 2013 bjöd Österlenkommunerna in till en tvådagarskonferens i Ystad där delegater för 67 svenska kommuner med intresse för affärsmodellen var representerade.

– Vi är nöjda så här långt och vi ser fram emot att fortsätta samordningen med fler varugrupper än de fyra vi har idag säger Tina Persson. Målet är att fylla på med nya avtal i takt med att de löper ut och passar för att distribueras via terminalen.


Fakta:

Kommunerna valde 2013 att upphandla med en ny affärsmodell som integrerar samordnad varudistribution med e-handel och ruttoptimering av den egna varudistributionen. Utgångspunkten har varit kommunernas egna behov med kontroll över transportplanering, schemaläggning av personal samt uppföljning av varuleveranser.

Skapad 2016-09-27