Sandskogen.jpg

Ledningsarbeten och vattenmätning i Sandskogen etapp 2

Information om ledningsarbeten och vattenmätning i Sandskogen etapp 2.

Va-enheten på Ystads kommun kommer att byta ut vattenledningarna, etapp två, i Sandskogen under vintern och våren 2017. Arbetet  med att byta ut hela vattenledningsnätet, totalt fem etapper, i Sandskogen ska vara klart under år 2020.

I samband med detta kommer vi att behöva installera vattenmätare i samtliga stugor. Ni som inte har vattenmätare idag kan alltså redan nu förbereda för installationen samt fylla i och skicka in ansökan. Klicka här för blankett.

Stugägaren får själv stå för installationen av vattenmätarkonsol med kran före och efter vattenmätaren. Vattenmätaren kostar er inget eftersom den tillhör Ystads kommun.

Ny avstängningsventil kommer att anläggas till samtliga stugor i trädgårdsgränsen, cirka sex meter från stugan. Den kommer att räknas som anslutningspunkt efter att ledningen är klar.

Vi kommer att lägga ut aktuell information här för etapp 2.

 

Samhällsbyggnad

Kontakt

Tony Gunnemar
Utredningsingenjör
Nås lättast via E-post:tony.gunnemar@ystad.se
Tel: 0411-57 70 12

 

Skapad 2016-09-01