Utmärkelse för renovering

Renoveringen av fastigheten Lovisa 16 får utmärkelse - 10 000 kr och minnestavla.

Per-Olof Nilsson tar emot utmärkelsen vid Myndighetsnämndens sammanträde den 24 januari 2017.Myndighetsnämnden beviljade 2016-12-13 P o B Resurs AB medel ur Ingeborg och Emil A Borgs fond för ”omfattande och mycket väl utförda renoveringsarbeten på fastigheten Lovisa 16 där ledorden har varit att vårda, bevara och återställa”.

Bidraget betraktas som ”stimulans och uppskattning till enskilda fastighetsägare som visar intresse att bevara och vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader och byggnadskomplement”.

Priset består dels av en summa pengar, 10 000 kr och en minnestavla som kommer att monteras på husfasaden.

Utmärkelsen delades ut vid Myndighetsnämndens sammanträde den 24 januari 2017.

Fastigheten Lovisa 16

Övre bilden: Per-Olof Nilsson tar emot utmärkelsen vid Myndighetsnämndens sammanträde den 24 januari 2017. Foto: Ystads kommun.

Nedre bilden: Fastigheten Lovisa 16 efter renoveringen. Foto: Ystads kommun.

Skapad 2017-01-12