Välkommen till dop av "Professor Hans Hanssons brygga"

Ystads kommun har under decennier arbetat med kustskydd för att motverka stranderosion. Nu senast under våren 2014 har särskilt drabbade sträckor i Ystad Sandskog och Löderups Strandbad försetts med ny sand, så kallad strandfodring. Även Region Skåne och på riksnivå är nu kustskyddsfrågorna på dagordningen.

Som teknisk expert under snart 40 år har professor Hans Hansons insatser inom forskning och för vägledning av Ystads kommuns arbete varit ovärderliga. Ystads kommun vill därför visa sin erkänsla genom att döpa den hövd/brygga som tidigare kallades Brygga 4 i Sandskogen till ”Professor Hans Hansons brygga”.
Bryggan kommer givetvis att var lika allmän som tidigare, men genom att den blir uppkallad efter Hans Hanson väcks förhoppningsvis tankar om kustskyddsarbete i en tid när klimatförändringar pockar på ständig uppmärksamhet.

Ceremonin kommer att äga rum i södra delen av Jaktpaviljongsvägen i Ystad den 5 augusti 2014 kl 11.00.

Dopet kommer att förrättas av Kristina Bendz, kommunstyrelsens ordförande i Ystad, i närvaro av Pontus Lindberg, regionråd och ordförande för Regionala Tillväxtnämnden i Region Skåne samt Anders Hansson, riksdagsman och ledamot av Försvarsutskottet.

Givetvis kommer även Hans Hanson, professor i kustprocesser vid Lunds universitet, att närvara.

Ytterligare information:
Bo Lönnerblad 0733-52 17 03

Skapad 2014-07-30