Ystad värd vid internationellt besök kring filmturism

Sedan våren 2012 arbetar Ystads kommun med ett EU-projekt. Det är ett InterReg IVC-projekt som går under namnet EuroScreen.

Projektet handlar om filmturism och syftet är att maximera de ekonomiska synergierna mellan film och turism genom ökad innovation, nya produkter och tillväxt i de åtta deltagande regionerna inom EU.

FilmLondon är projektägare och förutom Ystads kommun deltar även Rumänien, Slovenien, Polen, Italien, Malta och Spanien. Med från Sverige är också Lunds Universitet, som bidrar med forskning och kartläggning.

Projektet vill skapa affärsmöjligheter för det lokala näringslivet samt skapa samarbeten och erfarenhetsutbyten. Projektet pågår till december 2014.

Under projektets gång genomförs styrgruppsmöten i de olika regionerna och förra veckan var detYstads tur. Under tre dagar samlades representanter från de delaktiga regionerna här för att följa upp projektarbetet.

Då genomfördes förutom styrgruppsmötet även en så kallad Interregional Workshop, där Ystads arbete med film och filmturism presenterades. Förutom kommunens filmstrateg Petra Rundqvist och turismstrateg Marie Holmström närvarade även representanter från Film i Skåne, Öresund Film Commission, Tourism in Skåne och ytterligare inbjudna regionala experter inom området på workshopen.

Vi är stolta över att ha kunnat visa upp Ystad och de resultat kommunens arbete genererat inom film och filmturism. Deltagarna besökte bland annat Cineteket och Ystad Studios samt fick självklart en Wallanderguidning.

Mer information om EuroScreen EuroScreen logo

 

Interregional Workshop

Skapad 2014-05-06