skola-pencil-1037609_1920.jpg

Ystads kommuns skolor tappar ytterligare i SKL:s öppna jämförelser

SKL har sammanställt statistik över hur väl landets skolor uppfyller kunskapskrav i årskurs nio. För läsåret 2016/17 tappar Ystads kommunala skolor åtta placeringar jämfört med föregående läsår, men ligger kvar bland de 25 procent bästa kommunerna.

Ystads kommunala skolor tappar åtta placeringar i det sammanvägda resultatet jämfört med föregående läsår och även åren dessförinnan tappade Ystad placeringar. Om man tittar på de faktiska kunskapsresultaten ser man att såväl meritvärdet som måluppfyllelse och gymnasiebehörighet minskat, och att det modellberäknade värdet ligger lägre än tidigare.

– Tyvärr ser vi en nedåtgående trend i våra kunskapsresultat – på alla områden. Det är allvarigt och vi behöver fortsätta jobba med våra lång- och kortsiktiga insatser i vårt kvalitetsarbete, säger Christer Olofsson, förvaltningschef för Kultur och utbildning.

Andelen nyanlända elever har ökat de senaste två åren och dessa elever har en stor utmaning när det gäller att uppnå kunskapskraven. Statistiken visar ändå att även om man exkluderar gruppen nyanlända minskar resultaten för alla nyckeltal.

– Vi behöver i fortsättningen ställa oss frågan hur skolan i Ystad, utifrån sitt kompensatoriska uppdrag, ytterligare kan öka förmågan att möta varje elev i sin kunskapsutveckling utifrån individens behov och de förutsättningar som finns ekonomiskt, kompetensmässigt och arbetsmiljömässigt, säger Christer Olofsson.

Skapad 2017-12-15, Uppdaterad 2017-12-15