Ledningsarbete på Kupolg vecka 16-22

Ledningsarbete på Kupolg vecka 16-22

Va-enheten utför ledningsarbete på Kupolgatan den vecka 16-22 och gatan kommer periodvis att vara avstängd för genomfartstrafik.

Eventuella frågor besvaras av arbetsledare Alf Quint tel. 0709-477 203.

Skapad 2018-04-10, Uppdaterad 2018-04-10