Ledningsarbete på Lilla Strandg 16/4-31/5

Ledningsarbete på Lilla Strandgatan 16/4-31/5

Va-gruppen utför på uppdrag av Ystads kommun ledningsarbete på Lilla Strandgatan den 16/4-31/5. Gatan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik. Följ skyltar.

Ev frågor besvaras av va-enheten Tomas Håkansson tel.0709-477 388.

Skapad 2018-04-10, Uppdaterad 2018-04-10