Ledningsarbeten på Stora Östergatan

Ystad Energi AB kommer att utföra ledningsarbeten på Stora Östergatan.

Ystad Energi

Arbetet kommer att ske mellan 20 mars - 6 april. Framkomlighet för varutransporter kommer inte påverkas nämnvärt, då arbetet utförs på gångbana.

Karta

Läs mer på www.ystadenergi.se

Skapad 2017-03-09, Uppdaterad 2017-03-09

Kontakt

Ystad Energi AB
Pär Strand
kontaktperson
0411-57 71 79