_MG_1958Hammars_backar_redigerad-1.jpg

Samråd om gång- och cykelväg mellan Hammar och Skillinge

Tyck till om den framtida gång- och cykelvägen mellan Hammar och Skillinge!

Trafikverket planerar att bygga en 22 kilometer lång gång- och cykelväg år 2021 på väg 1022 och 1500. Syftet med den nya vägen är att skapa en trafiksäker förbindelse för oskyddade trafikanter som ger bra förutsättningar att nå de viktigaste platserna längs kusten och som samtidigt bjuder på en attraktiv möjlighet att cykla längs hela stråket.

Den nya förbindelsen kommer att ingå i den nationella cykelleden Sydkustleden. Den, tillsammans med Sydostleden och Kattegattleden innebär 90 mils cykling Växjö–Simrishamn–Ystad–Trelleborg–Helsingborg–Göteborg.

Samrådsmaterialet finns tillgängligt på öppet hus från 19 juni samt på Trafikverkets webbplats under hela samrådstiden som är fram till 1 juli. Materialet finns på Trafikverkets webbplats.

Synpunkter ska ha inkommit till Trafikverket, Ärendemottagningen Region Syd, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 1 juli 2018. Ange ärendenummer ”TRV 2017/21428” när du lämnar dina synpunkter.


Öppet hus 19 juni, Löderups Strandbad

Trafikverket bjuder in till ett samråd med öppet hus där förslag på vägens placering, utformning samt konsekvenser i befintlig miljö presenteras.

Kom och ställ frågor direkt till projektet samt lämna synpunkter på plats eller via e-post alternativt brev.

Tid: Tisdag 19 juni 2018, kl. 15-19
Plats: Löderups Strandbad, Södra Strandbadsvägen 40, 271 77 Löderup

Skapad 2018-06-05, Uppdaterad 2018-06-05