Val-2018-stor.jpg

Val 2018

Söndagen den 9 september 2018 är det val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige (i Skåne regionfullmäktige).

Allmänna val i Sverige 

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landsting(region)- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år.

Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

Foto: M Dahlstrand
I Ystads kommun är Valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens vallokaler och förtidsröstningslokaler.

Votering
Allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige äger rum den 9 september 2018.

Val till Europaparlamentet äger rum i maj/juni 2019.