sunglasses_1280-wide.jpg

Sommarjobb

Sommarjobb i Ystads kommun 2017 


Anvisningar till dig som fått sommarjobb i Ystads kommun

Lön
per arbetad timme är 59 kronor inklusive semesterersättning till och med den kalendermånad som man fyller 18 år och 77 kronor inklusive semesterersättning från och med månaden efter det att man fyllt 18 år.

Närvarorapport
får Du av arbetsledaren som kan hjälpa Dig att fylla i den om det är något Du inte förstår. I antal arbetade timmar ingår inte raster, t ex lunchrast. Har Du varit frånvarande ska även orsak till frånvaron fyllas i, t ex sjuk eller läkarbesök. Glöm inte att skriva under. Rapporten ska skrivas på, attesteras, av arbetsledaren. Arbetsledaren skickar sedan rapporten till Löneenheten, Ingegerd Persson, omgående efter anställningens slut.

Jämkningsansökan
Länk till blanketten hittar du här till vänster – Jämkning. Läs anvisningarna noga! Blanketten skickas till Ystads kommun, Löneenheten, Ingegerd Persson, 271 80 Ystad

Midsommarafton
Midsommarafton är en arbetsfri dag och ingen ersättning utgår denna dag. Man kan heller inte ”jobba in” dagen någon annan tid. Period 1 omfattar alltså en arbetsdag mindre.

Frånvaro
Anmäl alltid frånvaro till arbetsledaren. Om Du är sjuk kan Du bli berättigad till sjukersättning från arbetsgivaren. Förutsättningen är att Du varit anställd i 14 dagar. Första dagen är karensdag och då utgår ingen ersättning.

Utbetalning
Dina pengar sätts in på Nordea. Vill Du ha dem insatta på annan bank, tar Du själv kontakt med Nordea eller Din egen bank och ber om överföring.

Utbetalning sker senast den 27:e i månaden efter avslutat sommarjobb. Förutsättningen är att rapporten är rätt ifylld, underskriven av Dig och attesterad av arbetsledaren.

Har Du frågor om rutiner på Din praktikplats, ring Din handledare. Har Du frågor om ersättning, utbetalningar och dylikt, ring Ingegerd Persson på Löneenheten, 0411-57 72 56

LYCKA TILL MED DITT SOMMARJOBB!


Anvisningar till dig som inte fått något sommarjobb

Vi kan tyvärr inte erbjuda alla en plats men vi brukar alltid få en hel del återbud. Därför låter vi alla er som inte fått en plats, stå som reserver. Inför varje periods början lottar vi in reserver på återbudsplatserna. Vi meddelar de som får en reservplatser per telefon. Tänk på att ha Din telefon igång.

Är Du inte intresserad av att stå som reserv, meddela då det med detsamma! Mejla till
sommarjobb@ystad.se eller ring 0411 – 57 77 68 måndag, onsdag eller torsdag.
Då har vi en chans att hinna ta in någon annan på din plats.

 


Ungdomar 16-17 år

Sommarjobb anordnas på olika förvaltningar och arbetsplatser under tre perioder:

19/6-7/7
10/7-28/7
31/7-11/8*

Arbetstiden är 4 timmar per dag i period 1 och 2.
*Arbetstiden är 6 timmar per dag i period 3 eftersom denna period är på två veckor.

Avvikelser kan förekomma. Detta anges i beskrivningen av arbetsplatserna.

Jobben vänder sig till skolungdomar som är folkbokförda i Ystads kommun och som är fyllda 16 år men inte 18 år. Antalet platser är begränsat, därför prioritera vi ungdomar som inte har haft sommarjobb i Ystads kommun tidigare.
Läs mer om sommarjobb för Dig som är 16-17 år.

Ungdomar 18-19 år

Sommarjobb anordnas under två fyraveckorsperioder:

19/6-14/7
17/7-11/8

Arbetstiden är 6 timmar per dag. Avvikelser kan förekomma. Detta anges i beskrivningen av arbetsplatserna.

Platserna vänder sig till skolungdomar som är folkbokförda i Ystads kommun och som är fyllda 18 år men inte 20 år. Antalet platser är begränsat, därför prioriterar vi ungdomar som inte har haft sommarjobb i Ystads kommun tidigare.
Läs mer om sommarjobb för dig som är 18-19 år.

 

Mer information

Via länkarna nedan hittar du all information om årets kommunala sommarjobb. Det är bra om du kollar här lite då och då eftersom vi ibland lägger ut ny information eller informerar om ändringar.

Sista ansökningsdag

Du ansöker genom att fylla i webbformuläret på Ansökan-sidan. Registreringen ska vara gjord senast 2017-04-10.

Har du frågor?

Maila till sommarjobb@ystad.se eller ring oss på tfn 57 77 68 måndag, onsdag och torsdag.

 

 

Här hittar du information om

Arbetsplatser och arbetsuppgifter 16-17 år

Ansökan 16-17 år

Arbetsplatser och arbetsuppgifter 18-19 år

Ansökan 18-19 år


Länk till Skatteverket och jämkningsblanketter

Länk till Polisen och utdrag från belastningsregistret

Sommarmasken. Sommarjobb i Ystads kommun