Öppna Data

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Offentliga verksamheter har många skäl för att publicera öppna data, bland annat

  • Öka insynen i hur kommunen fungerar
  • Ge medborgarna en möjlighet till ökat inflytande 
  • Om öppna data kan nyttjas i utvecklingen av till exempel mobilapplikationer, så kan medborgarna ges ytterligare möjligheter att interagera med kommunen och våra data 
  • All vår data har finansierats av skattebetalarna, därför bör den göras tillgänglig för dem
  • Ökad insyn, ökat inflytande och större användning av data kan leda till effektiviseringar av kommunens verksamhet 
  • Det är ett mervärde
 

Kontakta oss


IT-chef
Roger Nilsson
E-post: roger.nilsson@ystad.se


Verksamhetsutvecklare
Marina Mårtensson
E-post: marina.martensson@ystad.se

 

PSI-lagen

Vidareutnyttjande av myndighetsinformation regleras i PSI-lagen. PSI står för Public Sector Information. Information för vidareutnyttjande omfattar aldrig information där privatpersoner eller företag kan identifieras direkt eller indirekt.

Läs hela PSI-lagen här i Svensk författningssamling