Enkät

Ystads bibliotek utreder sina öppettider och programaktiviteter. Vi uppskattar om du vill svara på 8 frågor.

1. När besökte du senast något av biblioteken i Ystad2. Vilket bibliotek besökte du?

3. När besökte du senast Digitala biblioteket?4. Vilka öppettider vill du ha på biblioteket? Välj tre alternativ

Vem är du som svarar?