Satsningar och projekt

Ystads kommun arbetar långsiktigt och medvetet med att stärka och främja filmutveckling i regionen.

Filmen "Staden, filmen, turismen", producerad av Daniel Permbo, DejPej Film.

 

Kontakt

Petra Rundqvist
Filmstrateg
0709-47 77 19