Charlotte Berlins Museum

Charlotte Berlin föddes 1841 i Ystad som dotter till rådmannen Johan Theodor Berlin. För medel som föräldrarna efterlämnade, köpte Charlotte Berlin ett hus vid Dammgatan år 1881.

Charlotte Berlin var en slipad affärskvinna som förvaltade sina pengar väl, bland annat genom att satsa dem i goda aktieinvesteringar. Fröken Berlin var också mycket road av att samla på föremål, framförallt klockor och silver. Tidigt kom tanken att skapa ett museum för samlingarna. Efter Charlotte Berlins död 1916 uppfylldes hennes sista önskningar, då hennes hem blev ett museum.